GO-Foto-logo-wit
Eva wil worden gezien | 097-2016
Eva wil worden gezien. Foto van een model voor een zwarte achtergrond.

Gepubliceerd op

Eva is het muurbloempje van Amersfoort. Ze heet voluit ‘Stichting Mediagroep Eemland, Vallei en Amersfoort‘ en dit jaar wordt ze vijf. Het gaat niet heel geweldig met haar. Daarom was er vanavond een gezelschap van wijze Amersfoorters bijeen om over haar voortbestaan te discussiëren.

Water aan de lippen

De geboorte van EVA -een half decennium geleden- verliep enigszins tumultueus. Ze was voorbestemd om de failliete Omroep Amersfoort op te volgen. Dat vond niet iedereen even leuk (ik druk me altijd redelijk voorzichtig uit…). Er zat veel oud zeer in de stad en EVA heeft daar duidelijk onder geleden. Het was soms hozen met de kraan open.
Eva wil gezien worden. Foto van een boot op het droge, vol met water.Eind 2016 moet er een nieuwe uitzendlicentie voor de komende vijf jaar worden aangevraagd. De hoogste tijd dus voor een grondige evaluatie en een gesprek over de toekomst van onze lokale omroep.

De bijeenkomst was georganiseerd door het PBO (programmabeleidbepalend orgaan). In dat clubje zit mijn altijd actieve oud-collega Jelle Koolstra. Het heeft Jelle behaagd om ook mij te strikken voor de avondvullende discussie.

Windvangers

De crème-de-la-crème van onze stad was aanwezig. Ik kwam hoge bomen tegen uit de politiek, de cultuur, de woningbouw, de onderwijssector, de kerken en de ondernemerswereld in Amersfoort. Met dit gezelschap zou je zelfs de hele stad kunnen redden…

Jelle is een geweldige gesprekleider. Hij hield de betogen kort en stelde scherpe vragen. Iedereen zat op het puntje van z’n stoel, zelfs de camera- en geluidsmensen, want die had Vriend Koolstra ook nog geronseld. Binnenkort is een ingedikte versie van de bijeenkomst te zien op het lokale kanaal. Laten we hopen dat het zoden aan de dijk zet.

De meeste genodigden pleitten hardop voor veel meer samenwerking in de stad. EVA zou veel profijt kunnen hebben van video’s en teksten die nu al door verschillende organisaties worden gemaakt. De aanwezigen zagen verder wel brood in een crossmediale en cross-sectorale aanpak van grotere thema’s, zoals de vluchtelingenproblematiek. Dat ‘cross-sectoraal’ was een nieuw begrip voor me. Het werd genoemd door een voormalig wethouder en het schijnt te betekenen dat je zoveel mogelijk politieke winden dezelfde kant uit moet laten waaien. Ik laat me dat nog een keer beter uitleggen.

Eva is goedkoop

Natuurlijk werd er ook zorgelijk gekeken als de te krappe budgetten van de lokale omroep aan de orde kwamen. Jelle deed z’n best om daar luchtig over te doen, maar zelfs de wethouder die een tijdje geleden eigenhandig de financiering van EVA heeft gehalveerd, zag toch wel een probleempje in de zeer knellende begroting.

Hoe-dan-ook: alle aanwezigen waren aan het eind van de avond van hoop vervuld. Het unanieme gevoel ontstond dat het goed moet kunnen komen met EVA. Ik hoop het van ganser harte, want als deze prachtige stad iets verdient, dan is het wel een sterke lokale omroep.

andere
verhalen